Helical optical projection tomography

موضوع انگلیسی : Helical optical projection tomography

موضوع فارسی : پرتونگاری نگاشت نوری حلزونی

رشته : مختلف
قیمت : 15000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 12
تعداد صفحه فارسی : 18
دانلود مقاله اصلی

چکیده: روشی جدید، که پرتونگاری نگاشت نوری حلزونی (hOPT) نام دارد، با هدف غلبه بر برخی محدودیت های روش های حاضر تصویربرداری نوری سه بعدی، ارائه شده است. روش hOPT بر مبنای پرتونگاری نگاشت نوری (OPT) می باشد، با این تفاوت اساسی که نمونه ی مورد نظر در جهت عمودی هنگام تصویربرداری قدری جا به جا شده، که این امر به منظور بازسازی تصویر مستلزم روشی جدید می باشد. برخلاف روش OPT، روش hOPT حصول تصاویر نوری سه بعدی از نمونه های طویل و بدون عیب را بدون اعمال محدودیت بر طول نمونه، امکان پذیر می سازد. این امر با استفاده از روش hOPT در تصویربرداری از نمونه های بافتی طویل در موش آزمایشگاهی، مانند نخاع و روده ی بزرگ، مورد آزمایش قرار گرفته است. علاوه بر این، تصاویر سه بعدی بازسازی شده از روده بزرگ موش های تحت درمان DSS، که مدلی برای بیماری های التهاب روده می باشد، شناسایی تغییرات ساختاری را امکان پذیر نموده است. در نهایت، هندسه ی دستگاه hOPT، افزوده شدن بازوی میکروسکوپ انتخاب گر نوری صفحه ای (SPIM) را تسهیل می نماید، که این امر امکان ارائه ی تصاویر با وضوح بالا از مناطق مورد نظر به همراه داده های کاملا حجمی را فراهم می کند.