The What and Why of Risk Taking in Teen Services

موضوع انگلیسی : The What and Why of Risk Taking in Teen Services

موضوع فارسی : چرایی و چگونی خطر کردن در خدمات مربوط به نوجوان

رشته : مختلف
قیمت : 15000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 13
تعداد صفحه فارسی : 17
دانلود مقاله اصلی

کلمه "خطر"، اغلب به صورت نسیتاً مبهمی، به موقعیت هایی اشاره دارد که در آنها امکان رخ دادن برخی از رویدادهای نامطلوب وجود دارد اما این وضعیت قطعی نیست.daاین تعریف به صورت بسیار مختصر آن چیزی را بیان می کند که باعث می شود تا ایده خطر کردن برای بسیاری از کتابداران ترسناک به نظر آید. اتخاذ یک تصمیم، در صورتی که آن تصمیم به چیزی ناخوشایندی منجر شود، آسان نخواهد بود. همه افراد ترجیح می دهند تا تصمیماتی بگیرند که قطعاً نتایج خوبی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، تصمیم گیری برای کمک به یک معلم در جمع آوری منابع لازم برای یکی از واحد های درسی مربوط به آینده، نسبتا آسان است؛ خطر موجود در انجام اینکار به احتمال زیاد بسیار اندک است. اما به احتمال زیاد، تصمیم گیری در مورد گفتگو با نوجوانان در یک کتابخانه در مورد مسائل مرتبط با سیگار، مصرف نوشیدنی های الکلی و یا داشتن رابطه جنسی، دشوارتر خواهد بود. این مباحث می توانند بسیار پرمخاطره باشند، چرا که یک کتابدار نوجوان ممکن است در مورد این مسئله نگرانی داشته باشد که والدین او و یا مدیر مدرسه، در مورد این مباحث آگاهی یافته و در رابطه با ارزش این گونه مطالب در محیط کتابخانه، تردید داشته باشند.