Overcoming Drug Addiction

موضوع انگلیسی : Overcoming Drug Addiction

موضوع فارسی : غلبه بر اعتیاد به مواد

رشته : سلامت
قیمت : 9000 تومان
تعداد صفحه انگلیسی : 11
تعداد صفحه فارسی : 10
دانلود مقاله اصلی

چگونه سوء مصرف مواد را متوقف نماییم، راه درمان پیدا کنیم و رو به بهبودی برویمdadaافزایش اعتیاد به مواد، یک نقص شخصیتی یا نشانه ی ضعف نیست و غلبه بر این مشکل، مستلزم تصمیم و اراده قوی می باشد. سوء مصرف داروهای غیرمجاز یا تجویز شده ی خاص می تواند در مغز تغییراتی ایجاد کند که موجب گرایش شدید و اجبار به استفاده از آنها می گردد که نتیجتا هشیاری را غیرممکن می سازد. اما مهم نیست که وضعیت شما چقدر ناامید کننده به نظر می رسد زیرا بهبودی هیچگاه دور از دسترس نیست. با معالجه و پشتیبانی مناسب، تغییر میسر می شود. تشلیم نشوید حتی اگر قبلا تلاش کرده اید و شکست خورده اید. روند بهبودی اغلب با موانع، مشکلات و ناکامی ها همراه است. اما با بررسی مشکل و تفکر پیرامون تغییر، در مسیر خوب قرار می گیرید.