لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Memory Optimizations for Packet Classification Algorithms in FPGA

بهینه سازی حافظه برای دسته بندی الگوریتم ها در FPGA

چکیده- الگوریتم های دسته بندی بسته به طور گسترده ای در دستگاه های امنیت شبکه مورد استفاده قرار گرفتند. همزمان که سرعت اینترنت در حال افزایش است، نیاز برای سرعت سخت افزار تقسیم بندی بسته در FPGA ها یا ASIC ها در حال افزای...

Neighbour Aware Random Sampling (NARS) algorithm for load balancing in Cloud computing

نمونه گیری تصادفی neighbor aware الگوریتمی برای توازن بار در رایانش ابری

چکیده – توازن بار نقش حیاتی را در رایانش ابری برای تقویت کردن توان عملیاتی ؛ بهینه کردن استفاده از منبع و کاهش زمان پاسخ گویی بازی میکند.ویژگی اصلی که هنگام انتخاب یک الگوریتم توازن بار برای ابر باید در نظر گرفته شود توا...

The influence of eWOM communications: An application of online social network framework

تأثیر ارتباطات کلامی الکترونیکی: کاربرد چارچوب شبکه اجتماعی آنلاین

چکیدهdaاین مطالعه با شرح دادن شبکه اجتماعی آنلاین (OSN) (براون، برادریک، و لی، ٢٠٠٧)، نقش تبلیغات کلامی الکترونیکی (eWOM) در وب سایت های بررسی مشتری را از طریق بررسی اثرات آن بر فرایند تصمیم گیری مشتریان مورد بررسی قرار ...