لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Overcoming Drug Addiction

غلبه بر اعتیاد به مواد

چگونه سوء مصرف مواد را متوقف نماییم، راه درمان پیدا کنیم و رو به بهبودی برویمdadaافزایش اعتیاد به مواد، یک نقص شخصیتی یا نشانه ی ضعف نیست و غلبه بر این مشکل، مستلزم تصمیم و اراده قوی می باشد. سوء مصرف داروهای غیرمجاز یا ...

Health Risk Perceptions and Exercise in Older Adulthood: An Application of Protection Motivation Theory

ارزیابی خطرات سلامتی و ورزش در سنین بالا: استفاده از تئوری انگیزش محافظت

چکیدهdaتئوری انگیزش محافظت (PMT) برای درک ارتباط میان درک خطر بحران سلامت حاد و قصد ورزش استفاده شده است. پرسشنامه هایی در میان 351 فرد بزرگسال، برای ارزیابی فعالیت بدنی (PPA)، تمامی مولفه های تئوری انگیزش سلامت، و قصد و...

Understanding consumer receptivity towards foods and non-prescription pills containing phytosterols as a means to offset the risk of cardiovascular disease

درک فرایند پذیرش مصرف کننده نسبت به غذاها و قرص های بدون نسخهِ حاوی فیتواسترول ها به عنوان وسیله ای برای کاهش خ

چکیدهdaهدف و نیت خرید مصرف کننده با توجه به غذاها و قرص های بدون نسخه حاوی فیتواسترول ها(ترکیباتی که در گیاهانی شبیه به کتان و کنجد یافت شده و باعث کاهش سطح کلسترول خون می¬گردند) بوسیله یک تحقیق فروشگاهی در ایالت اونتار...

Adolescent Diet Quality and Cardiovascular Disease Risk Factors and Incident Cardiovascular Disease in Middle-Aged Women

کیفیت رژیم غذایی نوجوانان و فاکتورهای خطر بیماری قلبی و عروقی و و بیماری های قلبی عروقی حادثه ای در زنان میانس

سابقه- پیشگیری اولیه از امراض قلبی عروقی (CVD) بر روی درمان فاکتورهای ریسک که شامل کلسترول بالای خون، فشار خون بالا و دیابت قندی نوع دو تمرکز می کند. ما تحقیق و بررسی کردیم که یک رژیم سالم در نوجوانان از توسعه فاکتورهای...

A PROgramme of Lifestyle Intervention in Families for Cardiovascular risk reduction (PROLIFIC Study): design and rationale of a family based randomized controlled trial in individuals with family hist

یک برنامه سبک زندگی در خانواده ها برای کاهش خطر قلبی عروقی( مطالعه PROFILIC): طراحی و بنیاد خانواده بر اساس مطالعه ک

چکیدهdaشناسایی الگوهای خطر بیماری عروق کرونر قلب، کمک به شناسایی و هدف قرار دادن افرادی می کند که ممکن است بیشترین بهره را از مداخلات پیشگیرانه داشته باشند. هدف کلی این مطالعه، آزمودن اثربخشی و پایداری یک مدل یکپارچه برا...

Healthy Lifestyle in the Primordial Prevention of Cardiovascular Disease Among Young Women

شیوه زندگی سالم زنان در جلوگیری از بیماری های قلبی-عروقی

چکیدهdaپیشینه: میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق کرونر قلب (CHD) ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر کاهش یافته است، اما این میزان در میان زنان جوان افزایش یافته است. احتمال کاهش میزان مرگ و میر در زنان جوان با تغی...