لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

The use of hydrogels in bone-tissue engineering

استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

چکیده:نمونه های مختلف بسیار زیادی از مواد داربست برای کاربردهای مهندسی بافت مورد استفاده قرار گرفته اندو هیدروژل ها یک گروه از موادی را که در زمینه های مختلفی به کار می روند را شکل می دهند. هیدروژل ها شبکه های پلیمری ا...

Ciprofloxacin Resistance in Campylobacter jejuni Isolates: Detection of gyrA Resistance Mutations by Mismatch Amplification Mutation Assay PCR and DNA Sequence Analysis

مقاومت آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین در برابر جُدایه‌های باکتری‌ کامپیلوباکتر جیجونی: تشخیص جهش‌های مقاوم ژ

چکیده:ناحیه‌ی مشخص‌کننده و تعیین‌کننده مقاومت ژن gyrA کوئینولون ، از 13 و 20 جدایه‌ی کامپیلوباکتر جیجونی به ترتیب مقاوم و حساس (مستعد در برابر باکتری) در برابرآنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین توالی یافته است.da•9کوئینولون...

Detection of gyrA mutation among clinical isolates of Campylobacter jejuni isolated in Egypt by MAMA PCR

تشخیص جهش gyrA در میان سویه¬های کلینیکی از Campylobacter jejuni جدا شده در مصر توسط MAMA PCR

چکیده:مقدمه: کمپیلوباکتر spp عامل اصلی انتریت(ورم روده کوچک) در انسان است و بیش از 90٪ از عفونت-های گزارش شده توسط کمپیلوباکتر ژژونی ایجاد می شود. فلوروکینولون مانند سیپروفلوکساسین، آنتی بیوتیک های انتخابی برای درمان ه...

Characterization of gyrA mutations associated with fluoroquinolone resistance in Campylobacter coli by DNA sequence analysis and MAMA PCR

تشخیص جهش های gyrA در ارتباط با مقاومت فلوروکینولون در باکتری کامپیلوباکترکولی از طریق تحلیل رشته ی DNA و MAMA PCR

چکیدهdaتعداد رو به رشد باکتری های قرنطینه شده ی کامپیلوباکترکولی مقاوم در برابر فلوروکینولون که در آزمایشگاه بهداشت عمومی ایالت مینسوتا و در مراکز کنترل و پیشگیری بیماری حاصل شده اند، مورد توجه قرار گرفته است. بخش های تع...