لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Sales framing, mental accounting, and discount assignments

قالب بندی فروش، حسابداری ذهنی، و اسنادی تخفیفی

چکیده. این تحقیق به بررسی اثر قالب بندی فروش در جذابیت برنامه های ارتقای فروش ترکیبی می پردازد. نویسندگان پیشنهاد می کنند که قالب ارتقای فروش "تمرکز-تخفیف" (به عنوان مثال، 50٪ تخفیف برای خرید دومین قلم جنس)، نس...

A Primer on the Accounting and Reporting Requirements for Not-for-Profit Organizations

مقدمه ای برشرایط حسابداری و تهیه ی گزارش در سازمان های غیرانتفاعی

چکیده:در طول 20 سال گذشته، شرکت های غیرانتفاعی (NPOs) در ایالات متحده و در سراسر جهان به تدریج در اقتصاد بازار تثبیت شده اند. این سازمان ها، تجارت انجام می دهند، افراد مورد نظر را به کار می گیرند و در بازار جهانی به رق...

The Impact of Transactional and Transformational Leadership Style on Organizational Citizenship Behaviors

تاثیر سبک رهبری تبادلی و تحول گرا بر رفتارهای شهروندی سازمانی

چکیده:ما تاثیر سبک های رهبری تبادلی و تحول گرا بر رفتارهای شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار دادیم. نمونه ی تحقیق شامل 213 کارگر زن و مرد می شد که به پرسشنامه ی رهبری چند عاملی و رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) پاسخ دا...

Strategic implementation as a part of strategic management

پیاده سازی استراتژیک به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک

چکیده. این مقاله به مشکل پیاده سازی استراتژیک به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک اختصاص یافته است. تدوین و فرموله کردن چشم انداز و ماموریت یک شرکت در یک طرح تجاری، تبدیل به امری ضروری شده است. مدیریت استراتژیک، تدوین استر...

On the importance of mediating dynamic capabilities for ambidextrous organizations

تحقیق درباره اهمیت به کار گرفتن قابلیت های پویا برای سازمان های زبردست

چکیدهdaمجلات اخیر نشان داده است که عملکرد با اتحاد مشتری در توسعه محصول به اندازه مرحله ایجاد تسهیلات برای نیازهای در حال تغییر افزایش می یابد. علاوه بر این، این مجلات اهمیت جهت گیری کارآفرینی را توضیح می دهد. اگرچه، تجز...

The Philosophical Foundations of Management Thought

مبانی فلسفی تفکر مدیریت

استدلال من اینست که مدرسان و دانشجویان مدیریت، از دانش فلسفه ی غرب بهره می گیرند. به این ترتیب، بررسی شش موضوع اصلی فلسفه ی غرب را پیشنهاد می نماییم: شجاعت، عقل گرائی، مثبت گرائی، خیال گرایی، هستی گرایی و پسانوگرایی. این...

Information systems and sustainable supply chain management towards a more sustainable society: Where we are and where we are going

سیستم های اطلاعاتی و مدیریت تامین زنجیره ای پایدار به سمت یک جامعه پایدارتر : کجا هستیم و به کجا می رویم

چکیده daاهداف این مطالعه تشخیص و سیستماتیک ساختن مقاله های پژوهشگرانه، درباره استفاده از سیستم اطلاعاتی برای حمایت از مدیریت زنجیره تامین پایداروارائه پیشنهاد فرصت های تحقیقاتی درآینده است. بنابراین یک مطالعه دارای چارچو...

The implementation of total quality management in order to improve production performance and enhancing the level of customer satisfaction

اجرای مدیریت کیفیت جامع به منظور بهبود عملکرد تولید و افزایش سطح رضایتمندی مشتری

چکیدهdaتجارت در محیطی رقابتی و پویا به کمپانی¬هایی نیاز دارد که دائماً عملکرد و قابلیت¬های خود را بهبود داده و افزایش دهند. یکی از راه¬حل¬های تعیین کننده در بقای یک کمپانی در چنین شرایطی، استفاده از مدیریت کیفیت جامع می¬...