لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Micromorphology and classification of Argids and associated gypsiferous Aridisols from central Iran

میکرومورفولوژی و طبقه بندی آرجیدها و خاک های کم آب( آریدی سول) گچ مانند مرتبط از ایران مرکزی

چکیدهdaخاک های کم آب گچ مانند, بیشترین سهم را در میان خاک های کم آب ایرانی دارند. اطلاعات در مورد پیدایش و طبقه بندی این خاک ها محدود است. اهداف این تحقیق، مطالعه ی میکرومورفولوژی کران های گچی، آرژیلیکی و آهکی برای درک ن...