لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Effect of surface oxidation on the flexural strength of ZrB2–SiC composites

تاثیر اکسایش سطح بر مقاومت خمشی کمپوزیت های ZrB2–SiC

چکیده: کمپوزیت های ZrB2–20 vol.% SiC در دمای ثابت 900 درجه سانتی گراد به مدت 5، 30 و 60 دقیقه به ترتیب اکسید می شوند. برخی از گونه هایی که اکسید شده اند، در اب حل می شوند تا شیشه B2O3 از سطح جدا شود در نتیجه می توان تاثی...

Paclitaxel–HSA interaction. Binding sites on HSA molecule

ارتباط پاکلیتاکسل- اچ اس ای . بخش های پیوندی روی مولکول اچ اس ای

چکیده:پاکلیتاکسل با نام تجاری تاکسل یکی از موثرترین داروهای ضد سرطان در کل دنیاست. از ان برای انواع سرطان چون سینه تخمدان و ریه استفاده میشود. در این تحقیق ارتباط پاکلیتاکسل با البومین سرم انسانی یا اچ اس ای در محلول آ...

Biocompatibility Study of Polymeric Biomaterials

مطالعه زیست سازگاری بیوموادهای پلیمری

چکیده: هیدروژل های پلیمری از آنجایی که فوایدی نظیر تسکین درد، جذب ترشحات، مانعی برای میکروارگانیسم ها، نفوذ پذیری و غیره نشان داده اند به عنوان مواد پوششی زخم مورد استفاده قرار میگیرند. این مقاله نتایج حاصله از تحقیقی با...

Growth factor signaling and oncongenes

سیگنالدهی فاکتور رشد و آنکوژنها

مقدمه daیکی از مشخصه های بنیادی سلولها، توانایی آنها در خود-تکثیری است. فرایند تقسیم سلولی (که به عنوان تکثیر سلولی و یا رشد سلولی نیز شناخته می شود) باید به دقت تنظیم شود و تکثیر DNA باید دقیقا هماهنگ گردد تا یکپارچگی ...

Accurate determination of selected pesticides in soya beans by liquid chromatography coupled to isotope dilution mass spectrometry

تعیین دقیق آفت کش های انتخابی در دانه های سویا به وسیله‌ی کروماتوگرافی مایع به همراه طیف سنجی جرمی رقت ایزوتو

چکیده:یک کروماتوگرافی مایع حساس، دقیق و ساده به همراه روش طیف سنجی جرمی برای تعیین 10 آفت انتخاب شده در در دانه های سویا توسعه داده و صحت سنجی شده است. این روش برای استفاده در حین بررسی خصوصیات آفت های انتخاب شده در ما...

“Helix-in-Helix” Superstructure Formation through Encapsulation of Fullerene-Bound Helical Peptides within a Helical Poly(methyl methacrylate) Cavity

تشکیل ابرساختار"مارپیچ در مارپیچ" از طریق کپسوله سازی پپتیدهای چرخان پیوندی فولرین درون یک حفره مارپیچی

چکیده:هگزاپپتید مارپیچ 310- یک دست به خوبی در حفره مارپیچ ST-PMMA محصور می شود هنگامی که یک (C60) مشتق فولرین در انتهای ترمینال پپتید C ایجاد شود. کپسوله شدن با القای یک ترکیب مارپیچ مورد نظر دست در چهارچوب ST-PMMA ان...

Oxidative stress and apoptosis induced by nanosized titanium dioxide in PC12 cells

فشار اکسیداتیو و آپوپتوزیس (خزان یاخته ای ) ایجاد شده بوسیله نانو تیتانیوم دی اکسید با در سلول های پی سی 12

چکیده:تیتانیوم دی اکسید با ابعاد نانو(nano-TiO2)، به مقدار بالایی تولید می شود و به طور گسترده درصنایع شیمیایی، الکتریکی و الکترونیکی و تولید انرژی مورد استفاده قرار می گیرد زیرا فعالیتهای فوتوولتی و فوتوکاتالیتیک ان...