لیست مقالات

آخرین مقالات

مقالات

Comparison of carotenoid content in fresh, frozen and canned corn

مقایسه ی محتوای کارتنوئید در ذرت کنسروی ، منجمد و تازه

چکیده daمحتوای کارتنوئید نمونه های تازه ، کنسروی تجاری و منجمد دو تیپ ذرت ، شوپگ سفید (WS) و دانه طلایی کامل (GWK) ، از یک مزرعه ی کشت بررسی شده اند. نمونه ی ذرت های WS و GWK در یک دوره ی پنج روزه به صورت روزانه برداشت م...

Kinetic parameters of surface color degradation of canned fresh green peas sterilized in a rotary retort

پارامترهای سینتیکی تخریب رنگ سطح کنسرو نخود سبز تازه سترون در قرع دوار

پارامترهای سینتیک دقیق ، انرژی فعال سازی و عدد ثابت سرعت برای پیش بینی تغییرات کیفی که در طول پروسه گرمایی پیش می آید ضروری میباشند(استیت و تانگ 1996). ضدعفونی کردن با گرما برای سبزیجات سبز رنگ باعث تغییر رنگ از سبز طبی...

Applications of texture analysis to dough and bread

کاربردهای انالیز بافت برای خمیر و نان

چکیده : ارزیابی کیفیت محصول از طریق انالیز بافت یک ابزار ضروری برای تولید و توسعه ی محصولات نان است. دراین فصل اصطلاحات به کار رفته در انالیز بافت محصول میانی (خمیر) و محصول پخته شده ی نهایی را توصیف می شود و ارتباط عملی...